Pozvánka na konferenci "Finanční systém Evropské unie po Brexitu" - 20. 6. 2018

x

 

 

 

KATEDRA FINANČNÍHO PRÁVA A FINANČNÍ VĚDY

 

A KATEDRA EVROPSKÉHO PRÁVA


si Vás dovolují pozvat na studentskou vědeckou konferenci na téma

 

Finanční systém Evropské unie po Brexitu

 

pořádanou v rámci projektu SVV č. 260 476 / 2018,


která se uskuteční dne 20. června 2018

 

Na tuto konference je možné se přihlásit do 31. května 2018, a to písemnou přihláškou adresovanou na emailovou adresu sejkorat @ prf.cuni.cz. V přihlášce prosím uveďte název příspěvku v ČJ a AJ, český a anglický abstrakt a klíčová slova. Obecně je pak možné se přihlásit s příspěvky ze všech oborů práva souvisejících alespoň okrajově s tématem konference, tzn. je možné se přihlásit s příspěvky nejen z oboru finančního nebo evropského práva, ale také mezinárodního práva veřejného apod.

Vlastní konference pak bude probíhat formou prezentace konferenčních příspěvků jednotlivých studentů v českém jazyce. Jednotliví studenti také mohou předložit svůj příspěvek v písemné formě dle organizátorem konference zaslaného vzoru v anglickém jazyce, a to nejpozději do 30. září 2018.

Nejlepší příspěvky budou vydány v kolektivní zahraniční monografii a ostatní budou po schválení studenta předány k recenznímu řízení a následné publikaci v časopise Daně a finance.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111