Poslední dvě místa na Česko-rakousko-slovenské letní škole soukromého práva

Zbývají ještě dvě volná místa na letošní Česko-rakousko-slovenské letní škole soukromého práva, která se bude konat od 21. do 24. srpna v úžasné vinařské oblasti Velké Bílovice.

Profilujícími tématy letošního ročníku jsou vliv změny okolností na právní poměry, stavby na cizím pozemku a ochrana obligací vůči třetím osobám. Program je vytvořen tak, že určité téma je vždy diskutováno jak z českého (slovenského), tak i z rakouského hlediska, aby byla umožněna skutečně praktická komparace dotčených právních řádů.

Organizaci projektu za rakouskou stranu převzali Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek a Univ.-Prof. Dr. Martin Spitzer. Na české straně pak projekt řídí doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. a JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D. Na projektu dále kromě jiných participují i doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph.D., doc. JUDr. Kristian Csach, Ph.D.

Letní školy se účastní celkem kolem 30 osob, z toho zhruba 10 studentů vídeňské Wirtschaftsuniversität, osm studentů z českých univerzit a dva studenti z Trnavské univerzity, případně další zájemci. Jednacím jazykem je němčina. Účastnický poplatek činí 100 euro, resp. jejich ekvivalent v Kč.

Vzhledem k tomu, že dosud zůstávají neobsazená dvě z míst, která jsou rezervována pro české studenty, nabízejí je olomoučtí kolegové i studentům naší fakulty. Máte-li zájem se této zcela mimořádné akce zúčastnit, ozvěte se co nejdříve na email filip.melzer @ upol.cz.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111