Nová kniha „Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva“


Nová kniha Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva“ kolektivu autorů, by neměla chybět ve vaší pracovní knihovně.


Způsob, jakým právnické osoby právně jednají a jakým způsobem právně odpovídají (a to nejen za své jednání), představuje jednu ze základních otázek pro každý právní systém. Platné právo by mělo vždy poskytnout jasnou odpověď na otázky: Co anebo kdo je považován za právnickou osobu? Kdo a v jakém rozsahu může právnickou osobu zastupovat, a co se tedy považuje za právní jednání právnické osoby? Jakým způsobem může být právnická osoba odpovědná a jaký je rozsah její odpovědnosti?

Cílem předkládané monografie je přispět k tomu, aby se znovu neopakovala situace, která zde byla před rekodifikací. Lepší pochopení teoretických základů a komplexních právních souvislostí by mohlo přispět k tomu, aby to, co přineslo rekodifikované soukromé právo, nebylo opět překotně a neuváženě novelizováno, a to i pokud se ukáže, že novelizovaná úprava okamžitě nefunguje zcela dle představ normotvůrců.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111