Návrh žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda

x

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

obracím se na Vás v souvislosti s přípravou žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda, jenž by měl být uskutečňován na PF UK počínaje akademickým rokem 2020/2021.

Kolegium děkana projednalo návrh žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda včetně doporučeného studijního plánu a tyto materiály jsou nyní předloženy jako podklady pro setkání akademické obce fakulty, které se koná dne 17. ledna 2019 od 16 hod. v místnosti č. 38. Na toto setkání Vás srdečně zvu.

Uvítám jakékoli náměty a podněty ke zveřejněným podkladům, a to nejpozději do 30. ledna 2019. Tyto náměty a podněty prosím zasílejte na email bohac @ prf.cuni.cz.

Dokumenty ke stažení:

Návrh žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda 

Doporučený studijní plán
 


S pozdravem

Radim Boháč
předseda AS PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111