Nabídka pro studenty: účast ve výzkumném týmu projektu „Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace“

 

Výběrové řízení pro studenty magisterského studia na obsazení míst ve výzkumném týmu v projektu „Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace“


Cílem projektu je vypracovat nový, dynamický pohled na evropskou právní integraci, který začlení širší společenské procesy do dominantního rámce konstitucionalizace evropského práva Evropským soudním dvorem (ESD). V této fázi výzkumu se soustředíme na to, jak strany řízení chápaly zakládací smlouvy, a do jaké míry byla jejich argumentace převzata generálním advokátem a ESD.

Přihlášky budou přijímány průběžně do obsazení volných míst v projektu.

 

Hledáme uchazeče, kteří:

  • mají dobrou znalost angličtiny a dalšího z následujících jazyků: němčina, francouzština, italština, holandština; a
  • disponují nadprůměrnou motivací, smyslem pro spolupráci a zájmem o evropské a ústavní právo a právní výzkum.

 

Nabízíme:

  • příležitost aktivně se zapojit do výzkumu primárních zdrojů z oblasti evropského práva a pochopit širší souvislosti vývoje nového právního systému,
  • prohloubit své analytické schopnosti a příležitost aktivně využít znalost cizích jazyků,
  • získat zpětnou vazbu ke všem odevzdaným písemným výstupům,
  • zhodnotit nabyté dovednosti a znalosti v rámci písemné publikace studentských prací a/nebo SVOČ,
  • finanční odměnu ve formě stipendia.

 

Primární náplň práce:

  • analýza spisového materiálu Evropského soudního dvora z období 1952-1964, tj. argumentace stran řízení, stanoviska generálního advokáta a rozhodnutí soudu,
  • shrnutí analýzy soudního spisu ve formě memoranda v angličtině.

 

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu (max. 300 slov). Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.


JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D.
hlavní řešitel projektu


Kontakt: JUDr. Katarína Kukanová, kukanovak @ gmail.com

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111