Konkurz na místo studentské pomocné vědecké síly na katedře teorie práva a právních učení

 

Katedra teorie práva a právních učení

vypisuje konkurz na obsazení 1 místa studentské pomocné vědecké síly


Přihlásit se mohou studenti, kteří k datu konání ústního kola konkurzu (nikoliv tedy k datu podání přihlášek) úspěšně složili zkoušku z předmětu Teorie práva II. Dalším předpokladem je zájem o právní teorii a práci pro katedru, dobré studijní výsledky, znalost alespoň jednoho cizího jazyka a znalost práce na PC.

Přihlášky se zasílají tajemnici katedry, JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D.,
elektronickou poštou, a to na email: krzyzank @ prf.cuni.cz

Součástí každé přihlášky musí být:

• strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)

• stručný motivační dopis

• výpis vykonaných zkoušek a klasifikace

 

Termín uzavření přihlášek je do pátku 15. června 2018.

Vybraní uchazeči budou pozváni do ústního kola, které proběhne v úterý 26. června 2018 od 14.00 hod. v místnosti č. dveří 239.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111