Kolekce knih Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press

 

 

Ústřední knihovna UK dojednala na půl roku (do 12. 8.)

přístup do kolekce Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press.

 

Jedná se o multioborovou kolekci, která obsahuje přes 36 tisíc e-knih.

Kolekce je dostupná v režimu Evidence-Based Acqusition tj. po skončení přístupu Ústřední knihovna

nejvíc půjčované/stahované knihy nakoupí trvale.

 

Přístup na http://ukuk.cuni.cz/ccore

Pro kolekci LAW https://ezproxy.is.cuni.cz/login?url=https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law

Vzdálený přístup: https://bit.ly/cambridge-core

 

Aby byly trvale zakoupené i právní publikace,

je třeba databází prohlížet a co nejvíce číst/stahovat.

LIDÉ, ČTĚTE!

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111