Knižní trh právnické literatury - 24. 10. 2018

x

 

 

Zveme vás na tradiční podzimní knižní trh právnické literatury,

který se koná ve středu dne 24. října 2018 od 9.00 do 16.00 hod.

ve vstupní hale, tzv. „bazénu“ Právnické fakulty UK.


Vybírat můžete z nabídky těchto nakladatelství:

Nakladatelství KAROLINUM
Nakladatelství Leges, s.r.o.
Nakladatelství SAGIT
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Wolters Kluwer ČR
Ediční středisko Právnické fakulty UK Praha

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111