Katedra trestního práva - výběrové řízení

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistenta/asistentky) na Katedře trestního práva pro výuku kriminalistiky a trestního práva

na pracovní úvazek 1,0.

Požaduje se:

  • ukončené magisterské studium v oboru právo a právní věda (titul Mgr.),
  • složená státní rigorózní zkouška (titul JUDr.),
  • ukončené postgraduální studium, doktorský studijní program (titul Ph.D.), anebo alespoň řádné studium v doktorském studijním programu „trestní právo, kriminologie, kriminalistika" se složenou státní doktorskou zkouškou,
  • ukončené bakalářské nebo magisterské studium studijního programu „Bezpečnostně právní studia" (titul Bc. nebo Mgr.),
  • předpoklady k vědecké a pedagogické práci v oboru trestní právo, kriminalistika, kriminologie,
  • odpovídající publikační činnost (kriminalistika, trestní právo).

 

Předpokládaný nástup 1. 10. 2019.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

Zveřejněno 2.8.2019

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111