Katedra teorie práva a právních učení vypisuje K O N K U R Z na obsazení 2 míst studentské pomocné vědecké síly

 

Přihlásit se mohou studenti, kteří úspěšně složili zkoušku z předmětu Teorie práva II. Dalším předpokladem je zájem o právní teorii a práci pro katedru, dobré studijní výsledky, znalost alespoň jednoho cizího jazyka a znalost práce na PC (psaní na diktát výhodou).
 
Přihlášky se zasílají tajemnici katedry, JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D., elektronickou poštou, a to na email: krzyzank @ prf.cuni.cz.
 
Součástí každé přihlášky musí být:
  • strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)
  • stručný motivační dopis
  • výpis vykonaných zkoušek a klasifikace
 
Termín uzavření přihlášek je pátek 20. října 2017. Vybraní uchazeči budou pozváni do ústního kola.
 
V Praze dne 16. října 2017
 
 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111