Katedra právních dějin vypisuje konkurs na studentskou vědeckou sílu

 

Katedra právních dějin vypisuje konkurs na studentskou vědeckou sílu

pro obor římského práva.

 
Zájemci z II. a vyšších ročníků (vzhledem k akademickému roku 2017/2018) mohou podat přihlášku prostřednictvím e-mailu (sejdl.j @ gmail.com) či osobně na sekretariátu katedry právních dějin v č. 207. K přihlášce doložte, prosím, své strukturované curriculum vitae a motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany.
 
Termín pro podání přihlášek je stanoven do neděle 26. listopadu 2017.
Vybraní zájemci budou poté vyzváni e-mailem k pohovoru.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
vedoucí katedry právních dějin





Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111