Katedra politologie a sociologie zve na seminář „Normativita a fakticita v právní a politické vědě“ - 24. listopadu

x

 

Katedra politologie a sociologie PF UK
pořádá  
ve spolupráci programů Progres Q04 a Q18
a projektu GA ČR č. 17-02033S
seminář
 
„Normativita a fakticita v právní a politické vědě“.
 
Pátek 24. listopadu 2017 od 9:30 hod.
Právnická fakulta UK, nám Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38 (přízemí)
 

1. panel:

Význam právních norem a institutů při analýze politiky 
 
Michal Kubát:
Institucionalismus a instituce v politologickém výzkumu
 
Miloš Brunclík:
Stejná pravidla, různá praxe: role prezidentů při jmenování vlády
 
Michel Perottino:
Význam ústavy při analýze francouzské politiky
 
 2. panel:
Význam ústavní a politické praxe při analýze práva
 
Ondřej Preuss:
Vliv politiky na právo: od Dreyfusse po současnost
 
Jan Grinc:
Vztah práva a fakticity v ústavním a evropském právu
 
Jana Nováková:
Ústavní konvence: (ne)právní závaznost a možnost jejího vynucení
 
Věra Honusková:
Mezinárodní obyčeje, normy z faktů vzniklé  
 
Oběd
 

3. panel:

Parlamentní kultura jako specifická platforma prolínání právních pravidel a politické praxe
 
Marie Zámečníková:
Problémy legislativy v Německu, Rakousku a ČR
 
Daniel Askari:
Obstrukce v USA a v ČR
 
Filip Jelínek:
Parlamentní projednávání odchodu z EU ve Velké Británii
 
Jan Wintr:
Závěrečné poznámky – zahraniční inspirace pro řešení problémů české parlamentní kultury
 
Moderuje Jan Kysela

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111