GA UK – vyhlášení soutěže pro rok 2018

Grantová agentura UK vyhlašuje opatřením rektora č. 42/2017 15. kolo soutěže

 

Oficiální vyhlášení soutěže a podrobnější informace naleznete: http://www.cuni.cz/UK-33.html. Webová aplikace bude pro žadatele přístupná od 9. října 2017.

Pokyny pro předkladatele nových projektů a pro stávající řešitele jsou uvedeny v příloze

Fakultní termíny jsou stanoveny takto:

Lhůta pro podání přihlášek
nových projektů 9. listopadu 2017

Lhůta pro podání žádostí
o pokračování 16. ledna 2018

Lhůta pro podání
závěrečných zpráv 29. března 2018
Webová aplikace bude pro žadatele přístupná od 9. října 2017

Pro předkladatele nových projektů je připravován seminář. O termínu jeho konání budete včas informováni prostřednictvím webu fakulty.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111