Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda


Vážené členky a členové akademické obce fakulty,

chtěl bych moc poděkovat všem, kteří zaslali své náměty a připomínky v rámci veřejné diskuse k podkladovým materiálům pro akreditaci nového magisterského studijního programu.

Tyto zaslané náměty a připomínky stejně jako vyjádření jednotlivých akademických pracovišť jsou k dispozici zde (odkaz na https://netstorage.prf.cuni.cz/NetStorage/?/oneNet/NetStorage/DriveL_APPS/Akreditace)

I nadále však platí, že veškeré náměty a podněty k připravované podobě nového magisterského studijního programu Právo a právní věda můžete zasílat na email bohac @ prf.cuni.cz.

S pozdravem
Radim Boháč
předseda AS PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111