Ne bis in idem? Vztah penále podle daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. 25.11.2015

 

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 25. listopadu 2015 od 15 hod. v místnosti č. 220 seminář na téma
 
Ne bis in idem? Vztah penále podle daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 
Cílem semináře je rozbor a analýza penále podle § 251 daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku jako možných trestních obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
 
Program semináře:
1)      Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
2)      Úvodní přednáška na téma „Daňové a trestní sankce za zkrácení daně“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
3)      Panelová diskuse nad těmito okruhy:
-       zkrácení daně
-       penále jako trestní obvinění podle čl. 6 Úmluvy
-       možný vývoj judikatury
-       možný vývoj de lege ferenda
 
Panelisté:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., katedra trestního práva
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
Mgr. Jan Grinc, Ph.D., katedra ústavního práva
 
Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ a „PRVOUK 04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“ realizovaných v roce 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 
Leták semináře ke stažení zde

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111