Ne bis in idem? Vztah penále podle daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Odborný seminář pořádaný katedrou Finančního práva a finanční vědy. Seminář proběhl dne 25. listopadu 2015 od 15.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem semináře byl rozbor a analýza penále podle § 251 daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku jako možných trestních obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ a „PRVOUK 04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“ realizovaných v roce 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Program semináře

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Daňové a trestní sankce za zkrácení daně“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito okruhy:
  • zkrácení daně
  • penále jako trestní obvinění podle čl. 6 Úmluvy
  • možný vývoj judikatury
  • možný vývoj de lege ferenda

 

Panelisté

 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., katedra trestního práva
 • JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
 • Mgr. Jan Grinc, Ph.D., katedra ústavního práva

 

Materiály k semináři

 

Fotografie z akce

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111