Návštěva soudců Spolkového pracovního soudu SRN na Právnické fakultě UK

 

Ve dnech 28. a 29. 11. 2016 navštívila Právnickou fakultu UK skupina mladých soudců první instance pracovních soudů, kteří jsou v současné době přiděleni na dva roky k výkonu práce u Spolkového pracovního soudu v Erfurtu. Skupinu vedla paní dr. Bettina Bubach. O jejich přijetí požádal emeritní vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Pasov prof. Wolfgang Hromadka, který působí u Spolkového pracovního soudu jako přísedící.
           V pondělí 28. 11. byli němečtí právníci přijati na fakultě, kde byli seznámeni s historií a hlavně současností fakulty a dále v souladu s jejich přáním rovněž se soudní soustavou v ČR, v níž pracovní soudy neexistují. Zajímali se také o aktuální otázky pracovního práva a dále o možnost absolventů právnických fakult stát se soudcem a o výchovu justičních čekatelů a mladých soudců.
           Úvodní slovo do diskuse měla a besedu moderovala doc. Štangová. Z Právnické fakulty se jí dále zúčastnili prof. Tröster, dr. Horálková a lektor DAAD dr. Martin Paus. Jednacím jazykem byla němčina.
           Německým kolegům jsme předali materiály o fakultě a také materiály v angličtině o přípravě justičních čekatelů a o školení mladých soudců z Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti ČR, které na požádání doc. Štangové zaslal ředitel akademie Mgr. Glotzmann.
           V úterý 29. 11. se na přání německých kolegů konala návštěva Karolina, jejíž organizaci ze strany RUK zajistil pracovník organizačního oddělení Mgr. Petr Svoboda. Němečtí kolegové měli možnost navštívit Velkou aulu, shlédnout z prostoru u varhan část promoce a prohlédnout si reprezentační prostory Karolina. Navštívili také muzeum Karolina. Odborný výklad podal pracovník archívu UK Mgr. Jakub Jareš.
           Němečtí kolegové projevovali hluboký zájem o dějiny UK, obdivovali promoční akt, zejména proto, že – jak s určitou lítostí konstatovali – absolventi většiny německých univerzit dostávají diplomy poštou.

 

           Organizaci přijetí německých kolegů zajistila doc. Štangová, podíleli se na ní rovněž dr. Horálková a dr. Kohout. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111