Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2015 - Zpracování a otestování sbírky případových studií pro praktické nácviky mediace JUDr. Tomáš Horáček, DrSc. NADACE HUGO GROTIUS 1
2015 - Sociální vyloučení Romů a boj proti němu s důrazem na sociální bydlení a diskriminaci na trhu práce doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. NADACE HUGO GROTIUS 2
2015 - Jací jsou dnešní studenti práv aneb cesta do duše budoucích právníků JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. NADACE HUGO GROTIUS 2
2014 - Inovace výuky finančního práva se zaměřením na jeho praktickou aplikaci Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. NADACE HUGO GROTIUS 1
2014 - Sociální vyloučení Romů a boj proti němu s důrazem na sociální bydlení a diskriminaci na trhu práce Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. NADACE HUGO GROTIUS 2
2014 - Inovace výuky práva životního prostředí JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. NADACE HUGO GROTIUS 2

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111