Návrh na členství v OVHP a Expertních panelech VaVaI

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlásila termín 10. 12. 2013 k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (OVHP) a Expertních panelů Rady v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů ( platnou pro léta 2013 –2015).
 
Předmětem činnosti OVHP je hodnocení publikačních výsledků v rámci podpilíře I. této Metodiky.
Předmětem činnosti Expertního panelu je hodnocení kvality vybraných výsledků v rámci pilíře II. Metodiky.
 
Do OVHP a Expertních panelů jsou jmenováni odborníci s širokým přehledem v oblasti VaVaI.
 
Kandidát nesmí být osoba, která je již v komisi pro hodnocení výsledků (KHV) a v panelech a jiných orgánech GA ČR a TA ČR.
 
Návrhy na členství v OVHP nebo Expertních panelech musí být doručeny nejpozději do 10.12. 2013.
 
1) úplné znění výzvy RVVI s dokumenty - statuty a jednacími řády OVHP a Expertních panelů - ke stažení (v češtině a angličtině) zde:
 
 
2) elektronický formulář "Návrh na členství v OVHP a Expertních panelech" opět v české i anglické verzi zde:
 
 
Upozornění: Ke každému elektronicky vyplněnému a odeslanému formuláři je třeba, v souladu s Metodikou 2013, zaslat e-mailem "Souhlas navrhovatele s nominací" (viz vzor zde) na adresu: rvv @ vlada.cz, a to nejpozději do 15.12.2013.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111