Navazování vědeckých partnerství v podunajském regionu

Rádi bychom Vás informovali o výzvě zveřejněné Ministerstvem pro vzdělání a výzkum Spolkové republiky Neměcko.


Výzva se týká sestavení a rozvoje vědecko-výzkumných společenství v podunajském regionu.


Výzva, která má uzávěrku 18. září 2015, je zaměřena na vytvoření partnerství mezi:


- alespoň 1. německou vědecko-výzkumnou institucí či malým/středním podnikem, alespoň 1 institucí či podnikem ze státu horního Dunaje (Rakousko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko)

a alespoň 1 institucí či podnikem dolního podunají (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srvsko, Ukrajina)

Podle textu výzvy, který naleznete na http://www.bmbf.de/_media/bbb_pdf/BMBF_Danube_Region_Call_2015.pdf, se jedná především o vytvoření partnerství a návštěvy odborníků mezi jednotlivými institucemi, tedy něco jako např. Twinning v Horizontu2020.


Alespoň podle prvních informací jsou uznatelné pouze cestovné a náklady s návštěvami spojené, náklady na spojení/komunikaci a personální náklady (do výše 80 000Eur).


Každá ze 2 fází projektu má pak maximální délku trvání 12 měsíců.


Předpokládá se, že ve druhé fázi projektů by si partnerské instituce projektu měly společně zažádat o financování z dalších programů EU, jako Horizont2020 apod.

Všechny ostatní informace naleznete ve výše zmíněném odkazu na text výzvy.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111