Náměstkyně generálního tajemníka OSN paní Lakshmi Puri se setkala se studenty a vedením fakulty

 

Děkan Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc, a proděkan pro zahraniční záležitosti, prof. JUDr. Milan Damohorský DrSc., se v pondělí 1. 6. 2015 setkali s paní Lakshmi Puriovou, náměstkyní generálního tajemníka OSN a zástupkyní ředitelky UN Women.

Na setkání, na kterém byl přítomen také rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, podpořili kampaň HeForShe, zaměřenou na dosažení genderové rovnosti, kterou UN Women organizuje.

Zúčastnili se také setkání paní Puriové se studenty a studentkami, kde zástupkyně generálního tajemníka OSN hovořila o postavení žen, roli OSN v této agendě a vztahu k udržitelnému rozvoji.

Zároveň by oba tímto rádi vyjádřili své díky studentům a studentkám, že se dostavili v hojném počtu a přispěli k dobré reprezentaci fakulty.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111