Náhradní zápis do vyššího ročníku (7.- 21.10.2015)

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,


tato zpráva je určena pro Ty z Vás, kteří jste se dosud nezapsali do vyššího ročníku, přestože termín zápisu skončil již dne 30. září 2015.

Do vyššího ročníku se můžete ještě zapsat v náhradním termínu zápisu, který bude zahájen po uplynutí dvou pracovních dnů od zahájení zápisu předmětů, tj. 7. 10. 2015 v 10:00, a ukončen po uplynutí 10 pracovních dnů od zahájení náhradního zápisu, tj. 21. 10. 2015. O náhradní zápis můžete požádat jak elektronicky, tak se můžete dostavit osobně (nebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen).

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj.

  • minimální počet kreditů a
  • absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně.
     

V případě, že tyto podmínky nesplňujete, nemůžete být zapsáni do vyššího ročníku a Vaše studium bude ukončeno.

Stejně tak musí být ukončeno Vaše studium v případě, že sice splňujete podmínky pro zápis do vyššího ročníku, avšak o zápis do vyššího ročníku nepožádáte buď elektronicky, neboť tím že se dostavíte osobně na studijní oddělení.

Podotýkám, že v souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK v platném znění, byla v tuto chvíli zveřejněna na úřední desce Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze výzva studentům, aby se v termínu náhradního zápisu zapsali do vyššího ročníku. V případě, že se tak nestane, musí být Vaše studium ukončeno.

Podrobné informace k zápisu naleznete v aktualitě, která je dostupná pod tímto odkazem, praktický popis, jak elektronický zápis, (tj. i náhradní elektronický zápis) probíhá, pak naleznete pod tímto odkazem.

S pozdravem

Karel Beran

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111