Nahlížení do rozhodných materiálů

 

Podle zákona o vysokých školách (§ 50 odst. 6) a Řádu přijímacího řízení UK má uchazeč o studium právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Toto právo nahlédnout PF UK zajistí možností individuální kontroly údajů  přijímacího řízení příslušného uchazeče v Informačním systému fakulty (viz výše) i možností eventuálního fyzického nahlížení v budově PF UK – bližší informace budou zveřejněny na webové stránce PF UK.

Při fyzickém nahlížení však uchazeči nejsou předkládány jiné materiály, než ty, které budou uvedeny v Informačním systému na internetu a které sám škole předložil.

V informačním systému budou výsledky testů rozhodné pro hodnocení uchazečů ponechány minimálně do konečného rozhodnutí rektora UK po přezkumném řízení (předpokládá se koncem srpna 2015). 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111