Nadace Hugo Grotius - výzva k podávání projektů

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení soutěže k podávání projektů Nadací Hugo Grotius do 31. 5. 2015.

Návrhy projektů mají směřovat k rozvoji právnického vzdělávání, publikační činnosti v oblasti práva nebo zlepšení přístupu k právní pomoci, s cílovou skupinou občanů České republiky. Zájemci by měli být neziskovými organizacemi s prokazatelnými dosavadními výsledky v oblasti předkládaného projektu. Možnost předkládat své projekty mají také právnické fakulty českých univerzit. Celkový rozpočet pro jeden projekt se může pohybovat v rozmezí od 30.000,- Kč do 500.000,- Kč podle úvahy správní rady nadace. Správní rada uvítá, pokud zájemci prokáží připravenost spolufinancovat náklady projektu (až do výše 10% jejich celkových nákladů).

Požadavky na návrhy projektů:

Návrh musí obsahovat úplný popis projektu, dostatečně definované cíle, předpokládané výsledky a podrobný rozpočet. Náklady na nákup zařízení, provozní náklady a reprezentační akce nemohou být až na výjimky kryty z příspěvku nadace. Návrhy musí být předloženy v českém i anglickém jazyce.

 

Správní rada nadace rozhodne o přidělení grantů podle následujících kritérií. V prvé řadě správní rada posoudí, v jaké míře projekt odpovídá zásadám a cílům nadace. Dále posoudí, v jakém rozsahu je poskytnutí grantu nezbytné pro úspěch projetu. Vezme také v úvahu odbornost a pověst zájemce, jeho kapacitu k uskutečnění projektu a celkovou přínosnost projektu. Konečně pak platí, že výsledek projektu by měl mít trvalý význam.

 

Lhůty:

Návrhy projektů musí být doručeny správní radě nadace nejpozději do 31. května 2015. Správní rada hodlá zveřejnit své rozhodnutí 20. června 2015. Správní rada si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez zdůvodnění.

 

Návrhy projektů mohou být zasílána e-mailem na adresu info @ advokatky.cz, kam mohou zájemci též směřovat své případné dotazy.

Více informací o Nadaci Hugo Grotius lze nalézt na www.hugogrotius.cz.


 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111