Nabídka studijních stipendií na UNI Hamburg (Hermann und Else Schnabel Stiftung)

 

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel
na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2013/2014
 
Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2013/2014.
 
Stipendium je určeno pro:studenty vyšších ročníků a doktorandy                                                všech studijních oborů s výjimkou studentů zubního lékařství a farmacie
 
Délka stipendia:                     4 měsíce -  v letním semestru 1.4.-31.7
 
Výše stipendia:                       800,- EUR měsíčně
 
Kvóta pro letní semestr 2013/2014: 4 stipendia 
 
Termín podání přihlášek na Odbor pro zahraniční vztahy Rektorátu UK je:
 
do 8. listopadu 2013
 
Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení PF UK v úředních hodinách nejpozději do 31.10.2013 včetně (paní Renata Beranová).
Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor pro zahraniční vztahy Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.
 
 
Podklady k žádosti o stipendium:
·         vyplněný formulář ”Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft”
·         1 fotografie
·         studijní záměr (motivační dopis) v češtině a němčině
·         potvrzení o dobré znalosti němčiny+
·         strukturovaný životopis v němčině
·         přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem
·         kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)
·         potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (týká se doktorandů)
·         doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK
·         akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)
Ad+  Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.
 
Všechny podklady k žádosti o stipendium je třeba předložit ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu.
 
                                                                                                                                 
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111