NABÍDKA STUDENTSKÉHO SEMINÁŘE EUROPAEUM - KRAKOV

 

Nabídka Europaea  k účasti na konferenci pod názvem: „Whither Europe? European Integration and Transformation“,
která se bude konat v době od 18. do 21. září 2013 v Krakově.
 
Konference je určena studentům UK v magisterských  či doktorských programech. Všechny náklady (kromě cestovních) hradí Univerzita Krakov.
Studenti musí předložit krátké CV, jeden nebo dva doporučující dopisy, motivační dopis.
 
 
Studenti posílali přihlášky prostřednictvím zahraničního oddělení PF UK na rektorát UK, OZV RUK k rukám  Ing. Ivany Halaškové,
pokud by studenti požadovali  příspěvek na cestu, mohou požádat na tutéž adresu.
 
Bližší informace o programu viz.

http://www.europaeum.org/europaeum/?q=node/1805


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111