Nabídka stipendií na Taiwan

 

TCHAJ-WAN
Dva typy stipendií pro studijní pobyty na Tchaj-wanu
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu, a to Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program.
a) Tchaj-wanský stipendijní program („Taiwan Scholarship Program )
Stipendia tchajwanského ministerstva školství pro “pregraduální“(bakalářské) i “postgraduální“(magisterské nebo doktorandské) studium (preferováno je ale postgraduální studium), případně i kurs čínštiny (Mandarin Language Enrichment Program, LEP), který může předcházet vlastnímu studiu na vysoké škole.
Délka poskytovaného stipendia:
bakalářské studium
– max. 4 roky
magisterské studium – max.  2 roky
doktorandské studium - max. 4 roky
jazykový kurs mandarinské čínštiny – max. 1 rok
Stipendium se uděluje na akademický rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna, mezitím je možné žádat o prodloužení výplaty stipendia o další rok.
Výše stipendia:
bakalářské studium
a jazykový kurs čínštiny
15 000 tchajwanských dolarů (přibližně 500 amerických dolarů) měsíčně
magisterské nebo doktorandské studium
20 000 tchajwanských dolarů (přibližně 655 amerických dolarů) měsíčně
Za studenty bude také uhrazeno školné (případně i některé další poplatky související se studiem) až do maximální výše 40 000 tchajwanských dolarů za semestr.

Podmínkou přijetí
jsou požadovaná příslušná úroveň vzdělání, výborné studijní výsledky, české státní občanství, a velmi dobrá znalost jazyka, v němž má studium probíhat, tj. buď čínštiny nebo angličtiny. Studium nemusí nutně probíhat v čínštině, lze se hlásit i do studijních programů vedených v angličtině.

Počet nabízených stipendií není specifikován, nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o studovaný obor.

b) 
„Huayu Enrichment Scholarship Program“
Stipendia na jednoroční nebo šestiměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny.
Délka poskytovaného stipendia:
Pro uchazeče z České republiky je (pro akademický rok 2014/2015, tj. v časovém rozmezí od 1. září 2014 do 30. června 2015) k dispozici celkem osm stipendií, z toho dvě stipendia pro jednoroční studium a šest stipendií pro šestiměsíční studium.
Výše stipendia:
25 000 tchajwanských dolarů (přibližně 775 amerických dolarů) měsíčně
Podmínkou přijetí jsou alespoň středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.


Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí o oba typy stipendií
jsou zveřejněny na níže uvedené webové stránce.
Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to každoročně vždy v době od 1. února do 31. března příslušného roku (pokud nebude stanoveno jinak). V roce 2014 je tedy nutné podat žádost do 31. března 2014.
Ti uchazeči, jimž bude stipendium uděleno, pak musí nejpozději do 30. června doručit Tchajwanské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze fotokopii akceptačního dopisu z příslušné tchajwanské vysoké školy nebo střediska jazykové přípravy.

Kontakt a bližší informace:
Tchajwanská hospodářská a kulturní kancelář
pí. Anna Gaurová
Evropská 33c
160 00  Praha 6
tel.: 233 320 606
e-mail:
tecoprag@gmail.com
            
tecoassist@gmail.com
Internet: www.roc-taiwan.org/cz (viz Stipendium)

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111