Nabídka spolupráce s KU Leuven ve výzvách HORIZON 2020

Evropské centrum UK dohodlo spolupráci s KU Leuven ve společenskovědních tématech HORIZONTU 2020

Spolupráce vyplývá z dohody, kterou UK s touto univerzitou uzavřela na konci minulého roku.

KU Leuven je ochotna při přípravě žádosti pomoci, a to jak po poradenské stránce, tak i po stránce finanční a vyčlenila 10 000 euro na přípravné meetingy žadatelů o projekty.

 

 

 Jedná se o výzvy na rok 2017 a ne všechny jsou již zveřejněny. Jejich popis však můžete najít zde.
 

V případě, že máte zájem na některém z témat spolupracovat, pošlete nám v krátkosti popsaný zájem o spolupráci na e-mail: krabcova @ prf.cuni.cz. Tuto informaci předám obratem na Evropské centrum na RUK, které je v téměř každodenním kontaktu s projektovým centrem v Leuvenu a informaci neprodleně předají.

Jestliže již něco dojednáváte s Leuvenskými výzkumníky, prosím také nás informujte.

 

Leuvenský koordinátor poté musí vyplnit krátkou žádost o přidělení finančních prostředků na přípravné návštěvy jejich projektovému centru (ne vždy o tom vědí), jedná se o kratičký formulář s anotací, zamýšlenými partnery a výzvou H2020, do které se projekt podává. Následně jsou jim projektovým centrem přiděleny finanční prostředky, ze kterých Vám mohou proplácet cestovné na přípravné meetingy.

 

Termín pro předkládání těchto žádostí na Evropské centrum UK je 17. 6. 2016

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111