NABÍDKA MÍST PRO POST-DOC ŘEŠITELE PROJEKTŮ V NĚMECKU

Výzkumné instituce, univerzity a firmy v Německu nabízejí prostřednictvím kanceláře KoWi (Styčná kancelář německých výzkumných organizací) místa řešitelům projektů vědecké mobility (na úrovni post doc) akcí Marie Sklodowska-Curie. Nabídka zahrnuje i oblast sociálních a humanitních věd. Průběžně aktualizovaný seznam pracovišť se zájmem o přijetí a další informace naleznete zde. Upozornění: vědecká pracoviště v sociálních oborech jsou v seznamu až na konci. Seznam se stále aktualizuje.


Stručné informace k nabídce KoWi najdete zde.

HORIZONT 2020 podporuje Vynikající vědou také formou tzv. Akcí Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Jednou z Akcí jsou Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru) i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry. Tyto granty jsou přenositelné (z instituce na instituci).

Více o MSCA najdete zde.

Informace o  o poslední výzvě této aktivity (MSCA) lze nalézt zde.

 

 

Oddělení pro vědu výzkum a edici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111