Nabídka mimořádných předmětů v AJ pro LS 2017

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás tímto pozvali k účasti na anglickojazyčných předmětech na PF UK, které budou na PF UK v nadcházejícím letním semestru 2017 vyučovat pedagogové ze zahraničí (všechny za 4 kredity):

1) VP „Holocaust and Law“ – vyučující Prof. Michael Bazyler, Chapman University, USA (http://www.michaelbazyler.com/). Prof. Bazyler je přední odborník na právní otázky spojené s holocaustem včetně restituce židovského majetku. Předmět bude vyučován blokově v týdnu 6.-10.3.2017.


2) VP „Law in Technology Transactions“ – vyučující Prof. Ben Lyon, dříve University of San Francisco, USA. Jedná se o opakování úspěšného a ojedinělého kurzu (zaměření na právo v moderních technologiích, start-up problematiku apod.), který se na PF UK uskutečnil již v letním semestru 2015. Předmět bude vyučován blokově během celého dubna 2017.


3) VP "Current Issues in U.S. Intellectual Property Law" – vyučující Prof. Marketa Trimble, William S. Boyd School of Law, USA. Kurz bude zaměřen na problematiku aktuálních výzev pro oblast práv z duševního vlastnictví v USA. Předmět bude vyučován blokově v období 10.-26.4.2017.


4) PVP „Introduction to English Legal System“ – vyučující Dr. Aisling Parkes, University College Cork, Irsko a další vyučující z Velké Británie (v jednání, bude oznámen). Jedná se o klasický předmět, který na PF UK probíhá již řadu let a jeho absolvování je podstatnou součástí přípravy na výjezd Erasmus. Předmět bude vyučován blokově v dubnu 2017.


5) PVP „Introduction to U.S. Law“ – vyučující z NOVA Southeastern University, USA, bude oznámen. Jedná se o klasický předmět, který na PF UK probíhá již řadu let a jehož vybraní úspěšní absolventi dostanou možnost s podporou stipendia od PF UK absolvovat semestrální studijní pobyt na NOVA Southeastern University University (s následnou možností získat v USA J.D. titul za zvýhodněných podmínek). Předmět bude vyučován blokově na přelomu dubna a května 2017.

 

Studentům, kteří se plánují v tomto či následujících ročnících ucházet o anglickojazyčný studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či dalších mobilitních programů s podporou PF UK, je doporučováno této nabídce věnovat zvýšenou pozornost. K zapsání/absolvování kurzů v anglickém jazyce (tj. kurzů uvedených výše, popř. kurzů nabízených Katedrou jazyků PF UK) je při výběrových řízeních významnou měrou přihlíženo.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111