Nabídka letní školy „International Human Rights Summer School“ – Vilnius, červenec 2016

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abychom Vás informovali o nabídce letní školy k problematice lidských práv v mezinárodním kontextu, která se uskuteční ve dnech 19.-27.7.2016 ve Vilniusu a kterou hostí naše partnerská Mykolas Romeris University. Pracovním jazykem na letní škole bude angličtina.
Letní škola je součástí projektu podpořeného z prostředků EU, do něhož je zapojeno 8 právnických fakult ze zemí EU, a to včetně PF UK (http://www.europeanwise.eu/).
V rámci projektu je dána možnost účasti studentů ze zapojených univerzit na uvedené letní škole, a to zcela bez poplatků, navíc s úhradou veškerých základních pobytových a cestovních nákladů (http://mruinterpro.wix.com/human-rights#!eligibility-and-fees/c1ylq – pod tímto odkazem je možno nalézt i přímý online přihlašovací formulář, termín pro přihlašování je do 24.5.2016).
Pro studenty z PF UK (podobně jako studenty z dalších zapojených univerzit) není dána konkrétní kvóta, kolik se jich bude moci zúčastnit. Vše záleží na množství podaných přihlášek, přesto lze předpokládat, že za PF UK se bude moci několik studentů zúčastnit.
S pozdravem

David Kohout
zahraniční oddělení PF UK
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111