Nabídka dlouhodobých stáží v České televizi pro studenty Univerzity Karlovy

 

Znáte svůj cíl, známe Váš start
Nabídka dlouhodobých stáží v rámci spolupráce Univerzity Karlovy s Českou televizí


Studentům posledních ročníků magisterského studia (čtvrtého/pátého ročníku) nebo prvních ročníků studia doktorského se otvírá možnost získání praxe napříč celou Českou televizí, která do svých studií v Praze, Brně a Ostravě přijme 18 studentů.

Zájemci se mohou hlásit přes kariérní stránky ČT http://ceskatelevize.jobs.cz/, kde jsou vypsány jednotlivé pozice v oblastech techniky, zpravodajství, obchodu, programu, vývoje pořadů a programových formátů, lidských zdrojů, výroby (produkce), komunikace a vnějších vztahů, nových médií a marketingu.


Studium je na prvním místě – pracovní doba se Vám přizpůsobí!


Stážisté, kteří spolupracovali s Českou televizí v roce 2015, se s Vámi podělí o své zkušenosti na stránkách http://www.ctstart.ceskatelevize.cz/ . Naleznete zde také ukázky jejich projektů, např. video reportáž z dílny studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Martina Lokšíka.

Mimo program dlouhodobých stáží je možné se i nadále zapojit do dalších projektů:

• Krátkodobé studentské stáže pro studenty všech ročníků všech programů. V průběhu celého roku.
• Diplomové práce – odborné vedení diplomových prací vybranými zaměstnanci ČT. V průběhu celého roku.
• Setkání vedení vysokých škol s vedením České televize. První čtvrtletí 2016.
• Filmový akcelerátor - pitching dosud nerealizovaných studentských hraných za účasti zástupců vysokých škol, vedení České televize a studentů. Výzva přelom roku 2015/16, realizace na jaře 2016.
• Studentský maraton – festival studentských filmů v rámci Letní filmové školy Uherské hradiště živě přenášený na České televizi. Výběr snímků na jaře 2016, realizace v červenci 2016.
• Podpora žánrových cvičení ve školním roce 2015/16.
• Podpora distribučních studentských filmů.
• Filmový magazín Průvan - měsíčník studentského filmu, vysílaný na ČT Art, uvádí pravidelně tvorbu všech filmových škol v České republice.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111