Ministerstvo kultury - Vyhlášení veřejné soutěže - program NAKI II

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 16. 3. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 5. 2015.
Předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2016.
 

Podrobné informace jsou zveřejněny zde na webu Ministerstva kultury.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111