Ministerstvo kultury - NAKI

Ministerstvo kultury - NAKI

Ministerstvo kultury podporuje vědu a výzkum mimo jiné formou „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“ (zkráceně – „NAKI“), který má charakter aplikovaného výzkumu či experimentálního

Posláním programu NAKI je přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

Více o programu NAKI na stránkách Ministerstva kultury.