Ministerstvo kultury - NAKI

Ministerstvo kultury podporuje vědu a výzkum mimo jiné formou „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“ (zkráceně – „NAKI“), který má charakter aplikovaného výzkumu či experimentálního

Posláním programu NAKI je přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

Více o programu NAKI na stránkách Ministerstva kultury.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111