Mimořádný PVP “American Judicial System and Alternative Dispute Resolution” (4 ECTS)

Mimořádný PVP “American Judicial System and Alternative Dispute Resolution”
(4 ECTS)

Podobně jako v roce 2012 bude tento předmět vyučován Peterem R. Kolkerem,
advokátem z Washingtonu (D.C.) a předním odborníkem na rozhodování sporů a
ADR v USA. Předmět bude vyučován blokově v odpoledních hodinách těchto
termínech (s výhradou možných změn):

Pondělí  14.10.2013
Středa 16.10.2013
Čtvrtek 17.10.2013

Pondělí  21.10.2013
Středa 23.10.2013
Čtvrtek 24.10.2013

Očekává se, že v rámci předmětu vystoupí se samostatnou přednáškou rovněž
velvyslanec USA v ČR J.E. Norman L. Eisen. Přednášky/semináře trvají 2
hodiny.

Zapisování na předmět je možné pouze elektronicky  prostřednictvím
zahraničního oddělení – paní Renata Beranová – a to na email:
beranova @ prf.cuni.cz . K mailu s přihláškou je nutno přiložit krátký
motivační dopis v anglickém jazyce (1 - 2 stránky) a stručný životopis (ten
může být v jazyce českém). Studenti budou do kurzu následně vybráni po
posouzení motivačního dopisu a životopisu a dodatečně zapsáni
administrativní cestou do IS.

Závěrečný termín pro podání elektronických přihlášek je 4.10.2013 (12:00)
včetně.

Vzhledem k omezené kapacitě a mimořádnosti celého předmětu důrazně žádáme
studenty, aby si tento předmět zapsali pouze v případě vážného zájmu jej
celý absolvovat a své časové disponibility v uvedených termínech výuky!
Kapacita předmětu je omezena na 30 posluchačů (dále bude vybráno několik
náhradníků za studenty, kteří se před začátkem kurzu odhlásí).

Sylabus k předmětu je spolu se základními informacemi k nalezení v
informačním systému na webu fakulty.

Bližší informace (včetně studijních materiálů) budou vybraným studentům
sděleny následně.


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111