Meziuniverzitní studentské výměny a letní jazykové kurzy němčiny v rámci spolupráce UK s německými a švýcarskými univerzitami

 

 
Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2014/2015 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami a letních jazykových kurzů němčiny v roce 2014
 
 
V akademickém roce 2014/2015 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v  Německu a ve Švýcarsku.
 
Upozornění pro lékařské fakulty: Následující nabídka semestrálních či ročních pobytů bohužel není otevřená pro studenty lékařských fakult.
Studenti lékařských fakult se ale mohou hlásit na letní kurzy němčiny.
 
 
Seznam předpokládaných nabízených míst:
 
1.      Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:
Univerzita:    
Bayreuth                     - 2 místa semestrální
Dresden                      - 2 místa semestrální   
Frankfurt/Main           - 2 místa semestrální 
Jena                            - 1 místo roční nebo 2 semestrální (ZS+LS)
Leipzig                       - 1 místo semestrální (ZS)
Heidelberg                  - 1 místo roční nebo 2 semestrální
Freiburg                      - 2 místa roční (možnost i semestrálního pobytu)
Saarbrücken                - 1 místo semestrální (ZS)
Basel                           - 2 místa semestrální
 
 
Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!
 
Zahraniční oddělení fakult pak postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu do 28. března 2014
Pozor!!! - Termín pro zaslání přihlášek na univerzitu Freiburg je  4. únor 2014
 
 
Podklady k žádosti o stipendium:
 
·         vyplněný formulář ”Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft”
·         1 fotografie pasového formátu
·         strukturovaný životopis v němčině
·         studijní záměr (motivační dopis) v němčině.
·         doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
·         potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
·         kopie maturitního vysvědčení s německým překladem*.
·         potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
·         potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem * (pro doktorandy)
   Pozor!!! Doktorandi, kteří se ucházejí o stipendijní pobyt na univerzitě Freiburg
      navíc přiloží akceptační dopis od akademického pracovníka univerzity Freiburg.
 * správnost překladu může potvrdit zahraniční oddělení fakulty a stvrdit razítkem
 
Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.
 
2. Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2014 (červen – září 2014)
 
Univerzita:                Počet míst:      Nabízeno pro studenty těchto oborů:
 
Bamberg                     - 1 místo          Germanistika
HU-Berlin                  - 1 místo          Germanistika
Bonn                           - 1 místo          pro všechny obory
Dresden                      - 2 místa          pro všechny obory
Freiburg                      - 2 místa          pro všechny obory
Heidelberg                  - 3 místa          pro všechny obory
Saarbrücken                - 3 místa          pro všechny obory
Giessen                       - 1 místo         pro všechny obory
 
Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!
 
Zahraniční oddělení fakult pak přihlášky se stanoveným pořadím postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu  do 25. února 2014..
 
Podklady k žádosti o jazykový kurz:
 
-          vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz
-          motivační dopis v němčině
-          strukturovaný životopis v němčině
-    doporučení proděkana pro zahraniční styky fakulty (na přihlášce)
 
Výběrové řízení:
 
Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyt a jazykový kurz se stanovením pořadí (termín se předpokládá identický s fakultními výběrovými řízení na pobyty Erasmus). Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu na rektorátě.
Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.
Po návratu ze zahraničí zasílají studenti zprávu ze stipendijního pobytu na Odbor pro zahraniční vztahy RUK, a to na adresu: lenka.dostalkova @ ruk.cuni.cz

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111