Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Vás zve na konferenci LAW FIT na téma “Data” - 23. května

 

 

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Vás zve na konferenci LAW FIT

na téma

“Data”

Konferenci zajišťuje vyučující práva informačních technologií, JUDr. Zdeněk Kučera.

Konferenci pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT a organizátoři v letošním roce vybrali jako téma "Data".

Konference proběhne 23. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6.

Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.

V úvodu konference vystoupí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, která nad ní převzala záštitu.

Dopolední program konference se dále zaměří na používání dat v analytických nástrojích na internetu. Lukáš Rydl z Dobrého webu a Pavel Kordík z Fakulty informačních technologií ČVUT, kteří se analýzou dat zabývají, rovněž pokusí zodpovědět otázku, jaká je vlastně cena osobních údajů na internetu. Monitorování zneužívání dat pak představí Michal Zlesák z Veracomp a budoucnost využívání dat nastíní Miroslav Lukeš z MasterCard. Závěr dopoledne bude patřit připravované nové úpravě ochrany osobních údajů, kterou představí Josef Prokeš z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Začátek odpoledne bude věnován aktuálním kauzám v oblasti ochrany osobních údajů. Těšit se lze například na rozhovor Jana Klesly z Lidových novin s Františkem Rynešem, který byl účastníkem jedné z nejznámějších kauz v této oblasti.

Další část konference se bude věnovat datům a bezpečnosti. Otevře ji Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Fungování českého kyberbezpečnostního týmu představí Zuzana Duračinská z CSIRT a etický hacking pak Radovan Vacek z Insighti.
Konferenci zakončí diskuse o využití dat jako důkazů, která proběhne zejména mezi Františkem Nonnemannem z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jakubem Haraštou z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity.

Více informací na stránkách www.pravnidovednosti.cz nebo na http://www.law.fit.cvut.cz/ .
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111