Mezinárodní vědecká konference „Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – pět let poté“ - 14. března

 

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

ve spolupráci

s advokátní kanceláří Kinstellar, s. r. o.

si vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – pět let poté“,

která se uskuteční dne 14. března 2017 ve Vlasteneckém sále Karolina, (adresa Ovocný trh 3, Praha 1).

Tematické okruhy konference:
‒ působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,
‒ rozsah trestní odpovědnosti právnických osob,
‒ problematika přičitatelnosti trestného činu,
‒ zánik trestní odpovědnosti,
‒ přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce,
‒ sankcionování právnických osob,
‒ trestní řízení proti právnickým osobám.

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111