MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 Zde uvádíme přehled dalších aktuálně přijatých a navržených mezinárodních projektů.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111