Metodický pokyn pro zápis a absolvování volitelných předmětů v rámci UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás informovoval o tom, že na webových stránkách fakulty v sekci Studium - Dokumenty Vám je k dispozici „manuál“ pro výběr volitelných předmětů, zejména v nabídce ostatních fakult UK.

Cílem manuálu je poskytnout Vám základní informace o možnostech absolvování volitelných předmětů na fakultách UK v rámci studijního plánu v oboru, k jehož studiu jste zapsaní.

Manuál má dvě částí. První část definuje volitelný předmět z hlediska Vašeho studijního plánu a popisuje možnosti a omezení jeho výběru a zápisu tak, jak je stanovuje Studijní a zkušební řád UK. Ve druhé části jsou popsány možnosti zápisu volitelných předmětů ve studijním informačním systému. Manuál naleznete zde.

Miroslav Sojka


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111