Mediation Certification Programme Kraków 2016

 

Dvě studentky Právnické fakulty, Diana Ježková a Hana Láníková se ve dnech 7. 12. 2016 – 11. 12. 2016 zúčastnily 5-ti denního tréninkového programu (40 hodin) v oblasti mediace a vyjednávání. Trénink byl uspořádán studentskou mediační organizací v polském Krakově na Jagelonské Univerzitě (Jagiellonian University) pod záštitou International Academy of Dispute Resolution (INADR).
 
Program tohoto mediačního tréninku byl nabitý. První tři dny se studentky intenzivně věnovaly teoretickému základu mediačního procesu a mediačním technikám, dále pak rozdílům v legislativě a přístupům mediátorů k mediaci, které se liší napříč kontinenty. Studentky měly možnost se dozvědět o mediaci a její praxi v Americe, Řecku, Velké Británii a Polsku od přednášejících expertů a následně ji v panelových diskuzích prodiskutovat se studenty z dalších zemí. Vedle teoretického základu se studentky věnovaly i praktickému procvičování mediace a negociace a absolvovaly 7 mediačních sezení.
 
Do tohoto nejnavštěvovanějšího města Polska se sjely celosvětové špičky mediace. Jmenovitě profesor Richard Calkins, který se věnuje mediaci od roku 1988. Od té doby jeho tréninkem prošlo přes 1 000 právníků v USA. Dalšími školiteli byli Dr Mary Lou Frank a Kenneth Frank. Dr Mary Lou díky svému vzdělání a praxi přiblížila studentům význam psychologie v oblasti mediace. Její manžel Kenneth patří mezi organizátory a účastníky mezinárodních mediačních a negociačních soutěží od roku 2000 a je také spoluzakladatelem skupiny Transforming Mediation. Dr Elena Koltsaki se věnuje mediaci a advokacii v Řecku a uspořádala pro účastníky trénink týkající se technik, stylů a metod vyjednávání. V neposlední řadě se mezi experty řadí Andrew Goodman, který patří mezi odborníky na mediaci nejen ve Velké Británii, ale napříč 15 dalšími jurisdikcemi a  studentům přiblížil mimo jiné i problematiku úvodního slova mediátora.  Za polskou odbornou mediační veřejnost se představila Dr Malgorzata Kozuch a Cezary Rogula. Dr Malgorzata Kozuch je advokátka, mediátorka a profesorka na Jagelonské Univerzitě a během svého workshopu se věnovala především legislativní úpravě mediace. Vedle ní celý pětidenní trénink uzavřel svou přednáškou shrnující mediační techniky a principy přední polský mediátor a advokát Cezary Rogula. Cezary Rogula se aktivně zapojuje v organizaci ICC, International Commercial Mediation Competiton, od roku 2009 a CDRC Vienna od roku 2015.

 

Pro obě studentky byl tento trénink další kapitolou ve zdokonalování jejich mediačních dovedností. Velkým přínosem programu byla i možnost poznat tak inspirativní a milé lidi, jako byli všichni výše zmínění experti. V neposlední řadě obě oceňují možnosti prakticky si vyzkoušet mediaci a negociaci ve skupinkách dalších studentů z celého světa. Mediation Certification Programme byl tak nejen vzdělávací, ale i společenskou akcí. Obě studentky Právnické fakulty díky své účasti získaly certifikaci INADR jako mediátorky. 
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111