Magisterské studium

Vyberte prosím příslušnou položku menu vlevo.

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 a déle.

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

 

Vzory - šablony pro diplomové práce

Diplomový úkol pdf a doc 

Vzor diplomové práce pdf a doc

Vzor - posudek vedoucího práce pdf a doc

Vzor - oponentský posudek pdf a doc


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111