Magisterské studium

Vyberte prosím příslušnou položku menu vlevo.

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 a déle.

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111