LL.M. program (mezinárodně uznávané kurzy)

 

PF UK připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to ve specializacích Zdravotnické právo, resp. Sportovní právo. Program bude uskutečňován v kombinované formě výuky.

Tyto specializace jsou nabízeny paralelně s anglickojazyčnými specializacemi programu LL.M. (viz www.prf.cuni.cz/llm).

Pro více informací si prosím rozklikněte příslušný oddíl v levém menu.

Program je uskutečňován na základě § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech).
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111