LL.M. i pro zájemce z ČR

 

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s účinností novely vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. se rovněž absolventům magisterského studia v oboru právo z univerzit v České republice otevírá možnost hlásit se do mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. (Master of Laws) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (§ 60a zákona).

Kurikulum LL.M. programu na PF UK je třísemestrální a celý program je vyučovaný v anglickém jazyce akademiky z odborných kateder na PF UK, zástupci právní praxe a hosty ze zahraničí.

Program pak nabízí 2 specializace, a to The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe a International Human Rights Law and Protection of the Environment.

S ohledem na proběhlou legislativní změnu PF UK mimořádně prodlužuje lhůtu pro podání přihlášky do programu pro uchazeče z ČR (popř. z dalších zemí EU) do 9.10.2016 včetně.

Více informací o LL.M. na PF UK naleznete na stránkách ww.prf.cuni.cz/llm, popř. prostřednictvím emailového kontaktu llm @ prf.cuni.cz.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111