Letní škola v Budapešti 2016 - PVP Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union

Výběrový předmět (letní škola) v německém jazyce
V období od 20.8. do 3.9.2016 se bude na Eötvös Loránd Univerzitě v Budapešti (ELTE) konat letní škola pod názvem „Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union“. Jedná se o výběrový (povinně volitelný) předmět pro zimní semestr 2016/17 na PF UK. Ačkoliv kredity (4) budou započítány za zimní semestr, přihlášku (není pro ni předepsaný žádný formulář) je třeba podat již nyní. Vzhledem k tomu, že se letní škola koná před zahájením výuky v zimním semestru, nelze přihlášku provést přes Informační systém PFUK, ale pouze emailem na adresu kohout @ prf.cuni.cz (v kopii rovněž na beranova @ prf.cuni.cz).
Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku srovnávacího ústavního práva v kontextu práva Evropské unie, kteří disponují dobrými znalostmi německého jazyka (celá akce je německojazyčná). Letní škola bude zrealizována ve spolupráci se zahraničními právnickými fakultami (Hamburg, Graz, Krakow a ELTE), tzn. za účasti pedagogů a studentů z uvedených škol.
Termín přihlášky: Emailem nejpozději do 13.5.2016. Počet možných účastníků z řad studentů PF UK je omezen (předpokládá se pouze 8 studentů), je proto důležité podat včas (závaznou) přihlášku. Přihlášení zájemci budou evidováni v pořadí podle data poslání své přihlášky. Vybraným studentům PF UK bude hrazeno jízdné do/z Budapešti, ubytování na kolejích a bude jim poskytnut příspěvek na základní stravu (za předpokladu, že bude jako v minulých letech kladně schválena žádost o finanční podporu projektu, kterou podala ELTE k Aktion Österreich). 

Předběžný program letní školy můžete nalézt zde.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111