Letní škola Netzwerk OST-WEST úspěšně skončila

 

Ve dnech 7. – 20. 8. se konal druhý ročník letní školy nesoucí název Netzwerk OST-WEST, kterou studenti Právnické fakulty UK ji pořádají dohromady se studenty Humboldtovy Univerzity v Berlíně.
Pražská část letní školy je součástí již 25 let běžícího projektu NETZWERK OST-WEST, přičemž paralelně s „naší“ pražskou, běžely letní školy mimo jiné také v Budapešti či Jerevanu.
Letní škola se konala jeden týden v Praze na půdě Právnické fakulty UK a druhý týden jsme se všichni přesunuli na Humboldtovu Univerzitu do Berlína.
Letošním téma, které zastřešovalo celou řadu dílčích podtémat, znělo: „Politischer Extremismus und Terrorismus - Sicherheits- und Freiheitsansprüche des Individuums im Angesicht des demokratischen Rechtsstaats“.
Každý účastník měl předem na zadané téma v němčině vypracovat krátký příspěvek. V průběhu prvního týdne pak spolu s německým studentem, který zpracovával shodné téma, všichni připravili prezentace, které se spolu s následnou diskusí konaly převážně v druhé polovině letní školy. Zpracovávaná témata byla různá, od mezinárodního terorismu, přes zákazy politických stran až po svobodu shromažďování. V Praze se sjelo 10 českých účastníků spolu s 12 německými a navíc všem s prací pomáhali také 4 tutoři, kteří pomáhali zajistit vysokou úroveň příspěvků a prezentací.
 
Kromě akademické činnosti jsme absolvovali celou řadu exkurzí, v Praze jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu, Německé veltyslanectví, advokátní kancelář Giese&Partner a právní poradnu IN-IUSTITIA. V Berlíně jsme měli možnost navštívit budovu Bundestagu, Spolkovou centrálu pro politické vzdělání, Spolkové ministerstvo spravedlnosti, věznici Tegel, či památník a bývalou věznici Hohenschönhausen, kde byla tajná věznice Stasi. V neposlední řadě nás na půdách obou univerzit čekaly zajímavé přednášky doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. a Matthiase Roßbacha, LL.M.
 
Kromě nejrůznějších exkurzí, prezentací účastníků a zajímavých přednášek jsme měli možnost prohlédnout Prahu a Berlín trochu jinak než jen jako turisté, společné obědy a večeře pak zajistily možnost se skutečně poznat a neformálně si popovídat. Večer jsme se často sešli i nad rámec předepsaného programu a u českého/německého piva jsme posilovali česko-německé vztahy.
 

Jsme rádi, že se vše vydařilo mnohdy nad rámec očekávání a doufáme, že příští ročníky budou mít alespoň stejný úspěch jako ten letošní.

 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111