Letní praxe I a II

 

Letní praxe v akademickém roce 2013/2014

 

 

V průběhu července a srpna 2014 (popřípadě ještě na počátku září) mohou studenti kreditního systému studia zapsaní nejméně do druhého ročníku vykonat letní praxi na okresních (obvodních) soudech, výjimečně na soudech vyšší instance.
Předmět si student předem do systému nezapisuje, bude zapsán až po uznání splnění podmínek v průběhu září.

 

Podmínkou pro získání 2 kreditů za předmět letní praxe je absolvování alespoň dvou týdnů takovéto praxe a potvrzení příslušného soudu o jejím vykonání.
 
Potvrzení musí být dodáno vedoucímu studijního oddělení od 8. září do 12. září 2014. Studenti, kterým končí praxe po uvedených dnech, dodají potvrzení po jejím skončení, nejpozději však do 22. září.
Potvrzení je možné předávat osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím podatelny.
 
Praxe musí být dohodnuta studentem osobně s příslušným soudem, a to podle jeho možností a zájmu (na uzavření dohody není právní nárok).
Příslušný soud také stanoví její přesný obsah.

U obvodních soudů a Městského soudu v Praze se tato možnost týká přednostně těch studentů, kteří již byli vybráni na odbornou stáž (civilní či obchodní část).
Předmět Letní praxe je možné vykonat nejvýše dvakrát v průběhu studia, tj. zapisuje se poté jako Letní praxe I. a Letní praxe II.

Žádné jiné praxe nebudou v akademickém roce 2013/2014 za absolvování těchto volitelných předmětů s názvem Letní praxe I. ( HV3025) a Letní praxe II. (HV3026) uznávány.
 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

 

Text potvrzení v dokumentech studijního oddělení na adrese : http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/dokumenty-studijni-oddeleni/1404045580/ 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111