KURZ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

Název kurzu:  Právo

Obsahové zaměření kurzu:
Kurz akceptuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Kurz organizačně zajišťuje garant - JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

Délka studia:
1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita, důchodový věk

Výše úhrady za studium a úhrada dalších nákladů: 800,- Kč za kurz.

Termín podání přihlášky: od 14.5 do 28.6.2012 přímo na fakultě v úředních hodinách u pí. Pálkové (studijní oddělení č. dveří 349). Upozorňujeme, že k 28.6. je ukončeno přijímání uchazečů do kurzu

Předložit doklad o vzdělání - maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom (kopie).

 

Adresa k podání přihlášek:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7
116 40  Praha 1, k rukám pí. Evy Pálkové

Způsob kontroly studia: průběžná prezence

Bližší informace o studiu:
Studijní oddělení Právnické fakulty UK
nám. Curieových 7, 116 40  Praha 1
Eva Pálková, tel. 221 005 480, e-mail: palkova @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111