Konference - Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

24. května 2019
 
Praha, Právnická fakulta UK
(místnost č. 220)
 
Vážené dámy, vážení pánové,
 
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou dne 24. května 2019 pořádá Katedra teorie práva a právních učení jako společný projekt všech tří hlavních programů PROGRES, které jsou řešeny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (programy Q02, Q03 a Q04). Cílem konference bude diskuse nad hlavními tezemi, které jsou obsaženy v kolektivní monografii Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva.
 
Účelem této konference nebude prezentovat to, co bylo v monografii napsáno, ale naopak to, co bylo napsáno, kriticky zhodnotit a reflektovat. Proto nebudou o tématech obsažených v této monografii primárně referovat autoři jednotlivých kapitol, ale odborníci, kteří budou prezentovat vlastní kritický názor na dotyčnou problematiku. Z konference také nebude pořizován sborník.
 
Ke každému tématu bude nejprve zařazen hlavní referát, jehož rozsah by neměl přesáhnout 20 minut. Jako hlavní referenti na konferenci vystoupí prof. Eliáš, doc. Prášková, doc. Havel, doc. Lavický, dr. Vojtek, dr. Hapla, dr. Pelikán a mgr. Pražák. Následovat pak budou další diskusní příspěvky v rozsahu cca. 2-5 minut, jejichž prezentaci je nutné předem avizovat v přihlášce. Podle časových možností budou moci po skončení diskuse k přihlášeným diskusním příspěvkům vystoupit další účastníci. Teprve na závěr každého tematického panelu vystoupí se svojí reakcí autor příslušné kapitoly (tedy doc. Beran, dr. Ondřejek, dr. Čech, dr. Novotná Krtoušová, dr. Dvořák, doc. Elischer, dr. Hrádek, prof. Kühn a dr. Janeček).
 
  
Konferenční poplatek je stanoven ve výši 847,- Kč na každého účastníka. V případě účastníku působících na Právnické fakultě UK nebude vložné individuálně vybíráno, neboť bude hrazeno z prostředků pořádajících programů PROGRES.
 
Máte-li zájem prezentovat diskusní příspěvek, prosím zašlete přihlášku (viz příloha) nejpozději do 30. dubna 2019. V ostatních případech prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 17. května 2019.
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete elektronicky na email:
(na tuto e- mailovou adresu směřujte prosím i veškerou ostatní korespondenci a případné dotazy).
 
Těšíme se na Vaši účast.
 
  
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111