Komise pro hodnocení naplňování strategického záměru

Komise pro hodnocení naplňování strategického záměru

Členové